De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest.
    
• De NOVW is verder een multidisicplinaire non-profit Organisatie die de belangen behartigt van alle wondprofessionals in verschillende disciplines en wil een stuwende kracht zijn om het beroep van de wondprofessionals te ondersteunen en verder uit te dragen.
    
• De NOVW is aangesloten bij de European Wound Management Association (EWMA).

• De NOVW is vertegenwoordigd en aangesloten bij het Wondplatform Nederland.
    
• De NOVW voert overleg in tal van interne en externe overlegorganen op locaal, provinciaal en landelijk niveau.

• De NOVW is officeel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nr. 32109795.