Informatie

Informatie

Communcatie

Communcatie

Voorlichting

Voorlichting

Duidelijke informatie

Duidelijke informatie

Sponsors

Historie

De Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten komt voort uit de ruim vijftien jaar geleden opgerichte beroepsorganisatie voor wondverpleegkundigen. De beroepsorganisatie had tot doel om de wondzorg in Nederland naar een hoger niveau te brengen, door scholing en beroepserkenning voor wondverpleegkundigen. Nu, vijftien jaar en diverse zorghervormingen verder, zetten we een volgende stap en verleggen we de focus naar de partij die centraal staat en voor wie we het allemaal doen: de patiënt.

Het grote netwerk van de NOVW is een uitgelezen basis voor een patiëntgericht kennisplatform waar mensen met een wond informatie kunnen vinden. Onze informatie is onafhankelijk, breed en divers. Alle bijdragen zijn te herleiden naar de bron. De NOVW werkt samen met het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg en wordt ondersteund door een aantal leveranciers van wondproducten.

Wetenswaardigheden

60%

kosten wondbehandeling ziekenhuizen

10%

geneesmiddelen

13%

hulpmiddelen

Informatieplatform

logo NOVW 300

Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten
De Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten (NOVW) is een informatieplatform voor mensen met een wond. Een wond is bijna altijd het gevolg van iets anders en kent geen eigen medisch specialist, zoals de cardioloog die voor uw hart is. Toch zijn er inmiddels een groot aantal gespecialiseerde medici, paramedici en verpleegkundigen in Nederland met kennis en expertise in wondzorg. Ze zijn alleen niet altijd zichtbaar op de momenten dat u ze hard nodig heeft. Dit informatieplatform zet zich in om zoveel mogelijk kennis en informatie te verzamelen om u verder te helpen op weg naar de beste zorg voor u en uw wond. Wat dat is, is voor iedereen anders. Met een goed startpunt en informatie die u kan helpen om de juiste vragen te stellen willen we helpen de zorg en de vraag dichter bij elkaar te brengen. Voor meer informatie, zoals welke organisaties etc. over wondzorg kunt u ook gaan naar www.wondpatiënt.nl

 

new englandVeneuze aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van beenulcera. Compressietherapie verbetert de genezing van veneuze ulcera.
Meestal is bij een patiënt in het been een of meerdere oppervlakkige veneuze reflux aanwezig (spataderen).

Endoveneuze mogelijkheden zoals bijvoorbeeld echogeleide foamsclerotherapie en thermische en niet-thermische ablatie (behandeling met laserlicht of radiofrequentie golven) zijn effectieve, minimaal invasieve procedures die worden gebruikt voor de behandeling van spataderen en hebben de traditionele chirurgie in veel centra grotendeels vervangen.

Door het effect van deze chirurgie in combinatie met compressietherapie resulteerde dit in lagere percentages van het terugkomen van veneuze beenulcera dan compressietherapie alleen maar werd niet geassocieerd met hogere percentages van genezing van de ulcera.

Observationele studies hebben gesuggereerd dat endoveneuze behandeling van spataderen - een behandeling die bijzonder geschikt kan zijn voor ouderen met veneuze beenulcera - de genezing van beenulcera kan verbeteren.

Een gebrek aan betrouwbaar bewijs heeft echter geresulteerd in een zwakke ondersteuning voor endoveneuze ablatie in de huidige richtlijnen.

 

Disclaimer

De site www.novw.org is door de uitgever Saffier creatieve communicatie met grote zorgvuldigheid samengesteld. Saffier creatieve communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gegevens niet correct, volledig of juist zijn. Alle artikelen die medisch zijn en gaan over de gezondheidszorg zijn door ons samengesteld op basis van de op dat moment meest en best geldende gegevens die beschikbaar waren. De geplaatste artikelen beschrijven ontwikkelingen en situaties, waar u als lezer geen enkele medische conclusies mag en kan ontlenen. Ons doel is om u zo goed mogelijk en volledig te informeren. Overleg altijd met uw arts of andere professionele behandelaars als u niet zeker bent van de gepubliceerde informatie. We plaatsen zoveel mogelijk door de eigen redactie gemaakte artikelen op basis van zoveel mogelijk correcte informatie die beschikbaar is. Voor artikelen die door ons worden geplaatst van andere media of van andere sites, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

www.wondprofessional geeft geen medische professionele adviezen maar probeert alleen zoveel mogelijk correcte informatie te geven over wondzorg.
Heeft u medische, lichamelijke of psychische klachten, vraag dan altijd advies bij uw behandelaar of naar een andere professionele hulpverlener. We verwijzen ook regelmatig in onze publicaties naar uw behandelaar

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.