Informatie

Informatie

Communcatie

Communcatie

Voorlichting

Voorlichting

Duidelijke informatie

Duidelijke informatie

Sponsors

Historie

De Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten komt voort uit de ruim vijftien jaar geleden opgerichte beroepsorganisatie voor wondverpleegkundigen. De beroepsorganisatie had tot doel om de wondzorg in Nederland naar een hoger niveau te brengen, door scholing en beroepserkenning voor wondverpleegkundigen. Nu, vijftien jaar en diverse zorghervormingen verder, zetten we een volgende stap en verleggen we de focus naar de partij die centraal staat en voor wie we het allemaal doen: de patiënt.

Het grote netwerk van de NOVW is een uitgelezen basis voor een patiëntgericht kennisplatform waar mensen met een wond informatie kunnen vinden. Onze informatie is onafhankelijk, breed en divers. Alle bijdragen zijn te herleiden naar de bron. De NOVW werkt samen met het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg en wordt ondersteund door een aantal leveranciers van wondproducten.

Wetenswaardigheden

60%

kosten wondbehandeling ziekenhuizen

10%

geneesmiddelen

13%

hulpmiddelen

Informatieplatform

logo NOVW 300

Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten
De Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten (NOVW) is een informatieplatform voor mensen met een wond. Een wond is bijna altijd het gevolg van iets anders en kent geen eigen medisch specialist, zoals de cardioloog die voor uw hart is. Toch zijn er inmiddels een groot aantal gespecialiseerde medici, paramedici en verpleegkundigen in Nederland met kennis en expertise in wondzorg. Ze zijn alleen niet altijd zichtbaar op de momenten dat u ze hard nodig heeft. Dit informatieplatform zet zich in om zoveel mogelijk kennis en informatie te verzamelen om u verder te helpen op weg naar de beste zorg voor u en uw wond. Wat dat is, is voor iedereen anders. Met een goed startpunt en informatie die u kan helpen om de juiste vragen te stellen willen we helpen de zorg en de vraag dichter bij elkaar te brengen. Voor meer informatie, zoals welke organisaties etc. over wondzorg kunt u ook gaan naar www.wondpatiënt.nl

 

In deze verklaring geven wij aan hoe de NOVW omgaat met de persoonsgegevens die wij ontvangen via de website www.novw.org, ommunciatie en informatie.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

De NOVW respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Verzoek om informatie
Indien u de NOVW verzoekt om informatie toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Afhankelijk van de informatie aanvraag, kan het zijn dat u daarnaast de volgende (persoons)gegevens dient te verstrekken:

 • Naam organisatie;
 • Afdeling/studierichting;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • Verzendadres
 • Factuuradres (in het geval van betaalde informatie)

Overige vormen van gebruik
Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en de NOVW;
 • het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening;
 • het doen van marktonderzoek;
 • ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan;
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Studio Saffier .

Overige gegevens
De NOVW legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze Website.

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. De NOVW gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt de NOVW uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

De NOVW verstrekt uw gegevens niet aan derden

De NOVW zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website.

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Studio Saffier van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Studio Saffier:

 • per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Studio Saffier:

 • per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy beleid van derden
De  Privacy Verklaring van NOVW is niet van toepassing op websites die met een link verbonden zijn met de aan het begin van dit artikel genoemde websites. De NOVW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. De NOVW adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan aangepast worden. Wij publiceren steeds de meest actuele versie op onze websites. Bij aanmelding of inschrijving op een van onze sites zullen wij u altijd attent maken op de privacy verklaring en u vragen deze door te lezen voor akkoord.

Vragen
Wij helpen u graag verder als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft.

Patform voor wondpatiënten De NOVW
Databankweg 6b
3821 AL Amersfoort
033-2453208
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De site www.novw.org is door de uitgever Saffier creatieve communicatie met grote zorgvuldigheid samengesteld. Saffier creatieve communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gegevens niet correct, volledig of juist zijn. Alle artikelen die medisch zijn en gaan over de gezondheidszorg zijn door ons samengesteld op basis van de op dat moment meest en best geldende gegevens die beschikbaar waren. De geplaatste artikelen beschrijven ontwikkelingen en situaties, waar u als lezer geen enkele medische conclusies mag en kan ontlenen. Ons doel is om u zo goed mogelijk en volledig te informeren. Overleg altijd met uw arts of andere professionele behandelaars als u niet zeker bent van de gepubliceerde informatie. We plaatsen zoveel mogelijk door de eigen redactie gemaakte artikelen op basis van zoveel mogelijk correcte informatie die beschikbaar is. Voor artikelen die door ons worden geplaatst van andere media of van andere sites, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

www.wondprofessional geeft geen medische professionele adviezen maar probeert alleen zoveel mogelijk correcte informatie te geven over wondzorg.
Heeft u medische, lichamelijke of psychische klachten, vraag dan altijd advies bij uw behandelaar of naar een andere professionele hulpverlener. We verwijzen ook regelmatig in onze publicaties naar uw behandelaar

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.