Aanmelden Nieuwsbrief

Lidmaatschap NOVW
U hebt de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt alleen het lidmaatschap nemen  van de NOVW maar ook het lidmaatschap met het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg(NTVW). U krijgt dan een jaar het tijdschrift voor € 45,00 in plaats van € 58,00.

K
osten lidmaatschap NOVW                                    €   55,00 per jaar per persoon
Kosten lidmaatschap NOVW inclusief het NTVW € 100,00 per jaar per persoon

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Een
lidmaatschap op de NOVW biedt veel voordelen:

* Korting op bijvoorbeeld congressen, bijscholingen.
* Juridisch advies
* Vertegenwoordiging van professionals bij overleg met overheid en andere belangengroepen
* Jaarlijks een jaarvergadering met gratis mini symposium
* Nieuwsbrief