Aanmelden Nieuwsbrief

Wouter Brekelmans
arts, chef de clinique Alrijne Wondcentrum

wouter brekelmansWouter Brekelmans behaalde zijn artsenexamen in 2009 en werkte daarna bij ANIOS Cardiologie in het Meander Medische Centrum en bij het ANIOS heelkunde Rijnland Ziekenhuis. In 2011 werd hij arts chef de clinique van het Alrijne Wondentrum.

Wouter heeft talrijke voordrachten gehouden en publicaties verzorgd in samenwerking met ander collega, zoals in het European Journal of Trauma and Emergencey Surgery over Non-traumatic rupture of the spleen: an atypical presentation of the acute abdomen.

De NOVW is blij dat Wouter Brekemans zitting heeft genomen in het NOVW Bestuur.