Aanmelden Nieuwsbrief

In deze verklaring geven wij aan hoe de NOVW omgaat met de persoonsgegevens die wij ontvangen via de website www.novw.org, lidmaatschap en onze nieuwsbrieven.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

De NOVW respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Abonnementen, registraties en bestellingen
Indien u een lidmaatschap op de NOVW afsluit, zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een product bij ons besteld, heeft de NOVW de volgende (persoons)gegevens nodig om uw aanvraag, aanmelding of bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen:

 • Voorletter(s) en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • Bezorggegevens indien deze afwijken van de opgegeven factuurgegevens;
 • Betaalgegevens.

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan de NOVW uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen van de NOVW.

Reageren op een blog
Indien u wenst te reageren op een van de blogs op de Website, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Door registratie geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en voor publicatie van uw naam en uw reactie op de Website.

E-mailnieuwsbrief
Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door de NOVW worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van de NOVW.

Verzoek om informatie
Indien u de NOVW verzoekt om informatie toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Afhankelijk van de informatie aanvraag, kan het zijn dat u daarnaast de volgende (persoons)gegevens dient te verstrekken:

 • Naam organisatie;
 • Afdeling/studierichting;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • Verzendadres
 • Factuuradres (in het geval van betaalde informatie)

Geaccrediteerde scholingen en bijeenkomsten
Voor geaccrediteerde nascholing hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum;
 • Functie;
 • Privé- en werkadres;
 • Accreditatienummers, zoals BIG- of RIZIV-nummer.

Daarnaast kan u gevraagd worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Interessegebied/specialisatie;
 • Afstudeerjaar/studiejaar;
 • Organisatie waar u werkzaam bent/studeert.

Deze door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening en, indien u hier geen bezwaar tegen heeft, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van de NOVW.

Overige vormen van gebruik
Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en de NOVW;
 • het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening;
 • het doen van marktonderzoek;
 • ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan;
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Studio Saffier .

Overige gegevens
De NOVW legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze Website.

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. De NOVW gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt de NOVW uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

De NOVW verstrekt uw gegevens niet aan derden

De NOVW zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website.

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Studio Saffier van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Studio Saffier:

 • per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Studio Saffier:

 • per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy beleid van derden
De  Privacy Verklaring van NOVW is niet van toepassing op websites die met een link verbonden zijn met de aan het begin van dit artikel genoemde websites. De NOVW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. De NOVW adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan aangepast worden. Wij publiceren steeds de meest actuele versie op onze websites. Bij aanmelding of inschrijving op een van onze sites zullen wij u altijd attent maken op de privacy verklaring en u vragen deze door te lezen voor akkoord.

Vragen
Wij helpen u graag verder als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft.

Beroepsorganisatie voor wondprofessionals De NOVW
Databankweg 6b
3821 AL Amersfoort
033-2453208
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

new englandVeneuze aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van beenulcera. Compressietherapie verbetert de genezing van veneuze ulcera.
Meestal is bij een patiënt in het been een of meerdere oppervlakkige veneuze reflux aanwezig (spataderen).

Endoveneuze mogelijkheden zoals bijvoorbeeld echogeleide foamsclerotherapie en thermische en niet-thermische ablatie (behandeling met laserlicht of radiofrequentie golven) zijn effectieve, minimaal invasieve procedures die worden gebruikt voor de behandeling van spataderen en hebben de traditionele chirurgie in veel centra grotendeels vervangen.

Door het effect van deze chirurgie in combinatie met compressietherapie resulteerde dit in lagere percentages van het terugkomen van veneuze beenulcera dan compressietherapie alleen maar werd niet geassocieerd met hogere percentages van genezing van de ulcera.

Observationele studies hebben gesuggereerd dat endoveneuze behandeling van spataderen - een behandeling die bijzonder geschikt kan zijn voor ouderen met veneuze beenulcera - de genezing van beenulcera kan verbeteren.

Een gebrek aan betrouwbaar bewijs heeft echter geresulteerd in een zwakke ondersteuning voor endoveneuze ablatie in de huidige richtlijnen.

We hebben de Early Venous Reflux Ablation (EVRA) -proef uitgevoerd om de rol van vroege endoveneuze behandeling van oppervlakkige veneuze reflux te evalueren als een aanvulling op compressietherapie bij patiënten met veneuze beenulcera.

Voor het gehele artikel klik HIER

Bron: The New England Journal of Medicine

wondplatform logo

Eindhoven – 26-5-2018. Op 20 juni overhandigt Wondplatform Nederland de kwaliteitsstandaard (organisatie van) wondzorg aan Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS. De overhandiging vindt plaats op het ministerie, als onderdeel van een programma waarin het belang van multidisciplinaire ketensamenwerking in de wondzorg wordt onderstreept. Ook is in dit programma ruimte gereserveerd voor een paneldiscussie met zorgverzekeraars over de betekenis van de kwaliteitsstandaard in de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De kwaliteitsstandaard (organisatie van) wondzorg is tot stand gekomen op initiatief van de vereniging Wondplatform Nederland. WPN heeft in 2015 samen met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en Zorginstituut Nederland de financiering gerealiseerd om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard mogelijk te maken. Hierna heeft met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten een intensief traject plaatsgevonden, waarin WPN de kennis en kunde van haar leden heeft ingebracht.
De kwaliteitsstandaard (organisatie van) wondzorg is ontwikkeld vanuit het patiëntenperspectief en met actieve betrokkenheid van deze zijde. Naar de stellige opvatting van WPN het enig juiste uitgangspunt, omdat de zorgverlening op basis van de zorgbehoefte van de patiënt dient te worden ingericht. Nu is die zorgverlening vaak ingericht op basis van het financierings- en organisatiesysteem. Het grote draagvlak waarmee de kwaliteitsstandaard tot stand is gekomen, legt de basis om dit te veranderen en het landschap van de wondzorg in Nederland verder – vanuit het patiëntenperspectief – te ontwikkelen.

Wie op 20 juni de overhandiging van de kwaliteitsstandaard (organisatie van) wondzorg en het daarbij horende programma wil bijwonen, kan zich tot 18 juni aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het programma vindt plaats in Muzenzaal 2-3 van het ministerie van VWS, Parnassusplein 5 in Den Haag. De inloop is om 14.00 uur. Iris van Bennekom (voorzitter WPN) opent het programma om 14.15 uur, de afsluiting met een borrel is om 17.00 uur.

Informatie voor redacties (niet voor publicatie): Iris van Bennekom, voorzitter Wondplatform Nederland, 06-51923234.

logo efortOnlangs is een interessant nieuw instructieartikel verschenen specifiek over de diabetische voet: Titel: New trends in the orthopaedic management of diabetic foot
Door: Önder İ. Kılıçoğlu, Mehmet Demirel, Şamil Aktaş

Hoewel de laatste jaren goede inspanningen zijn geleverd met diagnose en behandeling van de diabetische voet, blijft het een groot probleem voor de volksgezondheid.
Daarom moet primaire preventie de belangrijkste strategie zijn om de belasting van de diabetische voet te verminderen en daarnaast zijn er nog meer diabetesspecifieke educatieve programma's beslist nodig.

Ondanks steeds meere medische en chirurgische verbeteringen, is er meer onderzoek nodig om optimale behandelingsbenaderingen voor de klinische praktijk vast te stellen.
Hopelijk zullen we in de toekomst veel meer moeite doen om de pathogenese van de diabetische voet beter te begrijpen en effectiever gebruik te maken van nieuwe technologieën voor patiënten met diabetische voetproblemen.

U vindt het gehele artikel: HIER

Bron: EFORT Open reviews

Front_page_Advanced_therapies_in_Wound_Management.jpgSinds kort heeft de EWMA weer een nieuw document uitgegeven namelijk 'Geavanceerde therapieën in wondmanagement'. Dit document onderzoekt de barrières en mogelijkheden van geavanceerde therapieën bij het beheren van de volgende generatie wonden. Het document bevat een inleiding tot de beschikbare technologieën op basis van cellulaire therapieën, weefseltechnologie en weefselvervangende middelen, allemaal technologieën die verband houden met de klinische discipline van de regeneratieve geneeskunde. Het document beschrijft ook nieuwe behandelingen op basis van fysieke therapieën en het potentieel van sensoren en software.