Aanmelden Nieuwsbrief

Verankering

De visie van de NOVW is:
• verankering van  de wondzorg in het medische domein. Die verankering is nodig omdat wondzorg een medisch specialisme is.
• erkenning en certificering van opleidingen, de borging van de kwaliteit van de wondzorg en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. 
• Ook staat de NOVW voor de gecertificeerde verpleegkundige die een belangrijke rol kan en moet spelen binnen de wondzorg.
• Kijk maar naar andere thematische  zorgmodellen binnen de zorg. Daar speelt een gecertificeerde verpleegkundige juist een cruciale rol in het zorgproces.
• Opleidingen is het van groot belang. De NOVW zoekt altijd samenwerking met bestaande (onderwijs)partijen binnen en buiten de wondzorg om tot volwaardige, erkende opleidingen te komen.

Borging  en wetenschappelijk onderzoek
• De NOVW vindt het belangrijk om een goede bijdrage te leveren aan het borgen van kwaliteit van de wondzorg in ons land.
• Wij willen dat er richtlijnen komen, protocollen voor behandeltrajecten, duidelijke zorgpaden en vooral ook dat er goede transmurale richtlijnen komen. 
• Belangrijk is dat er duidelijke afbakening van rollen komt en dat er tijdslimieten voor doorverwijzing worden vastgesteld.
• Er valt enorm veel aan kwaliteit van zorg te winnen als er heldere en duidelijke afspraken gemaakt worden tussen eerste en tweede lijn.
• Wetenschappelijk onderzoek is volgens de NOVW dat we verder moeten kijken dan alleen RCT’s.
• Visie is dat we veel meer de kant op moeten van registraties. Het goed bijhouden van registraties levert een schat aan waardevolle en ook wetenschappelijk verantwoorde informatie op waar we iets mee kunnen.

De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest.
    
• De NOVW is verder een multidisicplinaire non-profit Organisatie die de belangen behartigt van alle wondprofessionals in verschillende disciplines en wil een stuwende kracht zijn om het beroep van de wondprofessionals te ondersteunen en verder uit te dragen.
    
• De NOVW is aangesloten bij de European Wound Management Association (EWMA).

• De NOVW is vertegenwoordigd en aangesloten bij het Wondplatform Nederland.
    
• De NOVW voert overleg in tal van interne en externe overlegorganen op locaal, provinciaal en landelijk niveau.

• De NOVW is officeel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nr. 32109795.

De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest.
    
• De NOVW is verder een multidisicplinaire non-profit Organisatie die de belangen behartigt van alle wondprofessionals in verschillende disciplines en wil een stuwende kracht zijn om het beroep van de wondprofessionals te ondersteunen en verder uit te dragen.
    
• De NOVW is aangesloten bij de European Wound Management Association (EWMA).

• De NOVW is vertegenwoordigd en aangesloten bij het Wondplatform Nederland.
    
• De NOVW voert overleg in tal van interne en externe overlegorganen op locaal, provinciaal en landelijk niveau.

• De NOVW is officeel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nr. 32109795.

Subcategorieën